word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

Latest

Informacja o możliwości odwołania egzaminu

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w  Łodzi informuje, iż  zgodnie  z § 11 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019r. poz.1206), odwołanie wyznaczonego terminu egzaminu państwowego jest możliwe w formie pisemnej, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym.

Jednocześnie na podstawie § 11 ust. 6  cyt. rozporządzenia, w przypadkach losowych Dyrektor Ośrodka może podjąć decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa powyżej, z tym  że wniosek o odwołanie egzaminu winien wpłynąć do Ośrodka nie później niż na dzień roboczy przed wyznaczonym terminem (złożenie wniosku winno nastąpić w godzinach pracy Ośrodka w godz. 7:30-15:30). Powyższe ograniczenie jest spowodowane względami organizacyjnymi przy planowaniu procesu egzaminowania.

Punktualne stawienie się na egzamin

Informujemy, że w trosce o punktualne rozpoczynanie egzaminów oraz zgodnie z §13 oraz §30 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, od dnia 1.01.2020 r. niestawienie się kandydata na egzamin o wyznaczonej godzinie będzie traktowane jako nieobecność.

Wstrzymanie egzaminów na kat. A, AM, A1, A2

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi informuje, że w oddziale egzaminowania w Łodzi przy ulicy Nowy Józefów 52/54 od dnia 1.12.2019 roku do dnia 23.03.2020 roku zostają wstrzymane egzaminy praktyczne na kategorię AM, A1, A2, A prawa jazdy.

Godziny pracy BOK w okresie świątecznym

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta w okresie świątecznym:

23 grudnia: 7:30-12:30

30 grudnia: 7:30-15:30

24 - 27 oraz 31 grudnia: nieczynne

Godziny pracy BOK

Uprzejmnie informujemy, że Biuro Obsługi Klienta jest czynne w godzinach 7:30-16:00, a w poniedziałki i czwartki w godzinach 7:30-18:00.

Bezpieczny Przejazd

WORD w Łodzi informuję, że na stronie www.utk.gov.pl/przejazdy oraz w serwisie YouTube na kanale Urząd Transportu Kolejowego dostępny jest film edukacyjny promujący bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych. Krótki animowany film stanowi przegląd praktycznego stosowania przepisów o ruchu drogowym przy przekraczaniu skrzyżowań linii kolejowych z drogami. Film polecamy zarówno kandydatom na kierowców jak i już praktykującym zmotoryzowanym  uczestnikom ruchu drogowego.

Konkurs o Puchar Dyrektora WORD w Łodzi 08.11.2019r.

8 listopada 2019 roku od godziny 10:00 na placu manewrowym WORD w Łodzi przy ul. Nowy Józefów 52/54 odbędzie się konkurs jazdy sprawnościowej. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, a także osoby chcące śledzić zmagania uczestników. W konkursie mogą brać udział instruktorzy i egzaminatorzy pracujący na terenie województwa łódzkiego.

O szczegółowych zasadach można przeczytać tutaj: Regulamin konkursu

Zgłoszenia przyjmuje Oddział Szkoleń i BRD, pokój nr 312 (tel. 42 678-61-11)

Zapisy na egzaminy poprzez:

internetS
internetS
internetS

Nowa siedziba WORD w Łodzi

Nasze serwisy:

Bezpieczna Jazda:

Partnerzy

Ośrodek

iso 9001

Logo UM