word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

News

Dokumenty

 

Wszystkie pliki zamieszczone w tym dziale zapisane są w formacie pdf ( Portable Document Format ). Do ich obsługi potrzebne jest dodatkowe oprogramowanie. Polecamy bezpłatne przeglądarki dokumentów pdf: Adobe Reader ( dla systemów Windows/Linux/MacOS/platform mobilnych ) lub Foxit Reader ( dla systemów Windows i platform mobilnych )

 

 Warto wiedzieć:

 
 
 
 

 

Podania do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi:

Wniosek o zmiane terminu egzaminu

Wniosek o zmiane terminu egzaminu - przypadki losowe

 


 


 

  
 

Oferta szkoleń i kursów

Szkolenia -  pokój Nr 312, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30
 tel.  42/ 678 61 11,  695 141 900 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Opłaty za uczestnictwo w szkoleniach Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi ul. Smutna 28, 91-729 Łódź -  Bank Pekao S.A. Łódź
84 1240 5585 1111 0000 4885 8753

 

OFERTA  SZKOLENIOWA:

 1. Szkolenie dla kierowców, którym naliczono punkty karne za naruszenie przepisów ruchu drogowego

 2. Kwalifikacja wstępna – szkolenie dla kierowców wykonujących przewozy drogowe

 3. Kwalifikacja wstępna przyśpieszona

 4. Szkolenia okresowe – dla kierowców wykonujących przewozy drogowe

 5. Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

 6. Kurs kwalifikacyjne dla egzaminatorów

7. Kursy kierowców przewożących towary niebezpieczne [ADR] (zakres podstawowy oraz specjalistyczny)

 8. Transport drogowy taksówką – kurs dla kandydatów na taksówkarzy

 9. Szkolenie dla osób ubiegających się o certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (CPC)

 10. Kursy dla kierowców wózków widłowych

 11. Warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów

 12. Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym

13. Kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących wartości pieniężne         
  

Szkolenie organizowane na zlecenia firm i instytucji oraz dla klientów indywidualnych w zakresie:

 Czas pracy kierowcy i obsługa tachografu (analogowego lub cyfrowego)

 Doskonalenie technik jazdy i umiejętności bezpiecznej jazdy

 Obowiązujące przepisy dotyczące kierowców, ruchu drogowego, przewozów drogowych itp

 Psychologia transportu

 Jazda w warunkach ekstremalnych

 Eco Driving
 

 

 

 

 

Cennik

Cennik opłat za egzaminy na prawo jazdyOpłaty za egzamin można wpłacać w dowolnym banku lub urzędzie pocztowym na nr konta: 56 1130 1163 0014 7158 3320 0002. W przypadku opłacenia egzaminu przelewem, dowodem wpłaty jest potwierdzenie przelewu przez dany bank. Wpłat dokonywać można także na terenie ośrodków:

  -na ulicy Smutnej:
gotówkowo w punkcie usług finansowych PKS sp. z.o.o. w godzinach od 8:00 do 14:45 (prowizja pobierana przy wpłatach wynosi 3 PLN)
bezpośrednio w okienku BOK za pomocą kart do płatności elektronicznych (prowizja pobierana za wpłate 2 PLN)
 
 -na ulicy Maratońskiej
tylko w okienku BOK za pomocą kart do płatności elektronicznych (prowizja pobierana za wpłate 2 PLN).
 
 

Obowiązuje od 19 stycznia 2013 r.

Kategoria Egzamin pełny Egzamin teoretyczny Egzamin praktyczny
A, A1, A2 210,- 30,- 180,-
B, AM 170,- 30,- 140,-
C, D 230,- 30,- 200,-
T 200,- 30,- 170,-
B+E ------ ------ 200,-
C+E, C1+E, D+E, D1+E ------ ------ 245,-
B1, C1, D1 200,- 30,- 170,-
POZWOLENIE 155,- 30,- 125,- 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MTBiGM z 16 stycznia 2013 r.
(Dz. U. Nr , poz. 78 z 17 stycznia 2013 r.)

 

 

 Zwrot nadpłaconych kwot opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

Pisemną formę uważa się za zachowaną, w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Opłatę zwraca się, pomniejszając jej wysokość o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej jednak niż o 10%.

Pobierz wzór wniosku o zwrot opłaty egzaminacyjnej na prawo jazdy.

Oferta specjalna szkolenia

word szkolenia hed

OFERTA dla FIRM

Szanowni Państwo,

od wielu lat na drogach w Polsce, podobnie, jak i na drogach całego świata obserwujemy coraz większe natężenie ruchu. Rosnąca liczba pojazdów, a także mobilność społeczeństwa sprawia, iż bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym staje się coraz większym wyzwaniem dla jego uczestników. Istniejące zagrożenia w ruchu drogowym stwarzają potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji kierujących. Dla firm, zainteresowanych bezpieczeństwem na drogach swoich pracowników, WORD w Łodzi przedstawia ofertę specjalnych szkoleń.

Łukasz Kucharski
Dyrektor WORD w Łodzi

 

I. TRENINGI Z JAZDY W WARUNKACH EKSTREMALNYCH

Celem treningu  jest wypracowanie i ukształtowanie  reakcji obronnych kierowcy  w sytuacjach awaryjnych, w tym również bezpiecznego wyprowadzania pojazdu z poślizgu.
Trening jazdy w warunkach ekstremalnych - adresowany jest do osób posiadających prawo jazdy kat. B (lub po uzgodnieniach wyższych kategorii).  Zajęcia mogą zostać rozbudowane o przejazd torem cartigowym, jazdy na symulatorze lub  przejazdy sprawnościowe.
W trakcie szkoleń możemy także przeprowadzić wykłady umożliwiające redukcję 6 punktów karnych.                                    
Tematy szkolenia mogą również zostać rozszerzone o takie, które  wynikają z potrzeb funkcjonowania Państwa firmy (np. BHP, prawo pracy, marketing i promocja itp.) My szkolenie to zorganizujemy i dodamy akcent motoryzacyjny.
MIEJSCE SZKOLENIA – województwo wielkopolskie i łódzkie
Zapewniamy:
-  przejazdy
-  noclegi i wyżywienie z uwzględnieniem uroczystej kolacji
-  realizację tematów  szkolenia wskazanych przez Zleceniodawcę oraz
-  trening - JAZDA W WARUNKACH EKSTREMALNYCH – czyli  ćwiczenia jazdy samochodem osobowym na płytach poślizgowych z możliwością przeprowadzenia  konkursów.
Organizujemy również treningi 
EKO-DRIVINGU

Cena szkolenia:  1 500 - 2 500 zł od osoby (uzależniona od programu i liczby uczestników).

 

II. DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY

czyli właściwa technika prowadzenia nowoczesnego samochodu a ponadto jazdy samochodem wyposażonym w troleje, z talerzem Stewarta,  wykonywania precyzyjnych przejazdów (na celność) samochodem osobowym oraz konkurs - przejazd na czas wyznaczonym torem.
Szkolenie w tym zakresie może być również łączone z zajęciami tematycznymi wskazanymi przez Zamawiającego oraz z wykładami umożliwiającymi redukcję punktów karnych.
MIEJSCE SZKOLENIA – Łódź

Cena szkolenia:   400 – 1 200 zł od osoby (uzależniona od programu i liczby uczestników).

 

III. Szkolenie w zakresie kierowania motocyklem do 125 cm3

Jeżeli Państwa pracownicy  mają problemy w  zatłoczonym mieście to rozwiązaniem mogą być motocykle. Znowelizowane przepisy ustawy o kierujących pojazdami umożliwiają osobom, posiadającym prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, uczestniczyć w ruchu drogowym jako kierujący  motocyklem o pojemności skokowej silnika do 125 cm sześciennych.
Chętnym do korzystania z rozszerzonych uprawnień- dla ich własnego bezpieczeństwa- zalecamy specjalne szkolenia, które pomogą im w zapoznaniu się ze specyficzną techniką kierowania motocyklem. Firma zyska czas swych pracowników a pracownicy będą  Państwu wdzięczni za ten początek „ przygody” z jednośladem.

Cena szkolenia:   340 – 600 zł od osoby (uzależniona od zakresu szkolenia).

 

IV.  Szkolenia dla rowerzystów

A może dogodniejszy dla Państwa firmy będzie pracownik na rowerze?
Oferujemy szkolenia dla dorosłych rowerzystów, których celem  jest poprawa bezpieczeństwa rowerzystów w miejskim ruchu drogowym. Szkolenie to pozwoli przełamać barierę psychologiczną i wjechać rowerem na ruchliwe skrzyżowania w centrum miasta.

Cena szkolenia:   100 zł od osoby

 


 

Dokumenty

Wymagane dokumenty 

 

Przed przystąpieniem do egzaminów zdający musi złożyć następujące dokumenty:

1. Wniosek (druk do pobrania w BOK)

2. Dowód uiszczenia opłaty za egzamin

3. Fotografię (3.5 x 4.5 cm , bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy).

4. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami (w przypadku wpisania przez lekarza kodów ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami, należy sprawdzić czego dotyczą ograniczenia i na egzaminie posiadać, według podanego kodu i subkodu odpowiednio: okulary, soczewki kontaktowe, aparaty słuchowe, itd.)

5. Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców

6. Pisemną zgodę rodziców lub opiekuna (jeżeli kandydat nie ukończył 18 roku życia)

7. Kserokopię posiadanego prawa jazdy:

a. B (jeżeli ubiega się o kategorie: C, C1, D, D1)
b. C, C1, D, D1 (jeżeli ubiega się o kategorie odpowiednio: B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E)
c. A1, B1, C1, D1 (jeżeli ubiega się o kategorie odpowiednio: A, B, C, D)

8. Zaświadczenie o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli jest żołnierzem ubiegającym się o prawo jazdy kategorii D lub D1


Podczas składania dokumentów należy posiadać dowód osobisty lub paszport z poświadczeniem zameldowania i nadanym numerem PESEL. Obcokrajowiec musi posiadać kartę stałego lub czasowego pobytu i przebywać na terytorium RP od co najmniej 185 dni.

 

Do egzaminu przystąpić należy w "odpowiedniej sprawności fizycznej i psychicznej", po potwierdzeniu przez egzaminatora tożsamości osoby zdającej - w oparciu o dowód osobisty, dowód tymczasowy, kartę stałego pobytu lub paszport.

Zdający może zgłosić do dyrektora WORD swoje skargi i zastrzeżenia co do przebiegu egzaminu, jeżeli oczywiście takie miały miejsce.

Porady psychologów

Porady psychologów

 
Czym jest egzamin?

Egzamin jest zakończeniem nauki, naturalną koleją rzeczy, do której zaczynasz przygotowywać się już w momencie podjęcia decyzji o byciu kierowcą. Ważny jest więc wybór solidnego instruktora nauki jazdy, ale także Twoje własne zaangażowanie w naukę i gromadzenie istotnych informacji.

Zastanów się i odpowiedz: czym jest dla Ciebie egzamin na prawo jazdy?
 Czy decyduje on o całym Twoim życiu, czy jest tylko jednym z jego elementów, sprawdzianem jednej spośród wielu Twoich umiejętności?

Egzamin jest zadaniem do wykonania, jego wynik nie świadczy o tym jakim jesteś człowiekiem. Pokazuje natomiast czy jesteś przygotowany do jazdy bezpiecznej, zgodnej z przepisami ruchu drogowego, czy ewentualnie powinieneś coś jeszcze doćwiczyć.
 

Przygotowując się do egzaminu:

Staraj się gromadzić jak najwięcej informacji i zdobywać wiedzę na temat techniki jazdy oraz przebiegu samego egzaminu. Jeśli potrzebujesz, notuj ważne informacje, aby Ci nie umknęły.

Korzystaj z różnych okazji na naukę, zarówno tą praktyczną, jak i teoretyczną. Jadąc jako pasażer w aucie, autobusie lub tramwaju możesz uczyć się obserwując sytuacje na drodze, zauważając znaki drogowe i przypominając sobie przepisy ruchu drogowego.
 

Podchodząc do egzaminu:

Pamiętaj o tym co już umiesz. Nie jesteś nowicjuszem ale początkującym kierowcą i nie siedzisz pierwszy raz za kierownicą. Możesz sobie pomóc w zdaniu egzaminu, jeśli skoncentrujesz się na jeździe, a nie na wyliczaniu swoich błędów, czy też zastanawianiu się jaki jest wynik egzaminu.

Nie oceniaj siebie negatywnie w trakcie jazdy. Jeśli zdarzyły Ci się jakieś błędy, wyciągnij z nich wnioski i staraj się ich nie powtarzać. Myśl o tym co robisz "tu i teraz" .

Skoncentruj się do samego końca na dalszej jeździe nawet jeśli wydaje Ci się, że nie była ona idealna. Daj sobie szansę na wynik pozytywny.

Nie śpiesz się. W czasie jazdy ważne jest dostosowywanie prędkości i podejmowanie decyzji zgodnie z przepisami i warunkami, jakie panują na drodze.

Kto pyta nie błądzi. Jeśli nie usłyszysz lub nie zrozumiesz dokładnie polecenia, możesz poprosić egzaminatora o powtórzenie go. Nie czekaj z tym jednak do ostatniej chwili, żeby zdążyć przygotować się do jego wykonania.

Mobilizacja sił. Przystępując do egzaminu Twój organizm potrzebuje więcej energii niż zazwyczaj, dlatego w tym dniu bądź wypoczęty i wyspany. Siłę do działania zapewni Ci również lekki, pożywny posiłek. Tuż przed samym egzaminem smakowitym i poprawiającym nastrój wsparciem energetycznym, może okazać się natomiast kilka kostek gorzkiej czekolady lub orzechy.

Przede wszystkim nie szkodzić. Jeśli czujesz zdenerwowanie przed egzaminem raczej nie pij kawy ani nie zażywaj innych środków pobudzających. Mogą one dodatkowo podwyższyć poziom Twojego napięcia. Jeśli nie ma takiej konieczności nie stosuj również tabletek uspokajających, które mogą obniżyć Twoją koncentrację lub innych środków, których wcześniej nie używałeś i nie wiesz, jak Twój organizm na nie zareaguje.

O ośrodku

 Informacje o WORD w Łodzi:

 

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego funkcjonują od 1998 roku. Do ich zadań statutowych należy egzaminowanie osób ubiegających się o prawo do kierowania pojazdami, a także działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem działania WORD w Łodzi jest zmniejszenie liczby zabitych i rannych w wypadkach drogowych. Chcemy to osiągnąć poprzez kształtowanie prawidłowych zachowań wszystkich uczestników ruchu drogowego, ponieważ, jak wiadomo, o bezpieczeństwie na drogach decyduje przede wszystkim sposób zachowania się kierowców, pieszych i rowerzystów.

 mg 0692ok  mg 0698wjazdnaplac  mg 0704plac  mg 0709suzuki

Dyrekcja WORD w Łodzi:

Dyrektor:

mgr Piotr Romek

Zastępca Dyrektora:

 mgr Tomasz Kacprzak

Więcej artykułów…

  1. Kontakt

Podkategorie

Latest
Liczba artykułów:
118
baner
Liczba artykułów:
1
BIP
Liczba artykułów:
2
Statystyka - dodatkowe informacje
Liczba artykułów:
2
Zawarte przetargi
Liczba artykułów:
2
Pogoda
Liczba artykułów:
1
szkolenia
Liczba artykułów:
2

Zapisy na egzaminy poprzez:

internetS
internetS
internetS

Nasze serwisy:

Bezpieczna Jazda:

Partnerzy

Ośrodek

ISO 9001-2000 PL

Logo UM