word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego funkcjonują od 1998 roku. Do ich zadań statutowych należy egzaminowanie osób ubiegających się o prawo do kierowania pojazdami, a także działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem działania WORD w Łodzi jest zmniejszenie liczby zabitych i rannych w wypadkach drogowych. Chcemy to osiągnąć poprzez kształtowanie prawidłowych zachowań wszystkich uczestników ruchu drogowego, ponieważ, jak wiadomo, o bezpieczeństwie na drogach decyduje przede wszystkim sposób zachowania się kierowców, pieszych i rowerzystów.

informacje-word

Dyrekcja WORD w Łodzi:

Dyrektor:

mgr Łukasz Kucharski

Zastępca Dyrektora:

mgr Tomasz Kacprzak