word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

Kursy i Szkolenia

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii

 

Celem kursu jest uświadomienie kierowcom m.in: skutków wypadków drogowych, wpływu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na funkcje percepcyjne kierującego oraz na podejmowane przez niego decyzje w ruchu drogowym oraz psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.

2 dniowy, obligatoryjny kurs reedukacyjny skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały odpowiednie skierowanie od starosty.


 

Szczegółowe informacje (portal kierowcasieszkoli.pl)

 

Dedykowany portal o szkoleniach i bezpieczeństwie na drodze

www.kierowcasieszkoli.pl

kss baner w

 

Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących wartości pieniężne

 

Celem kursu jest przygotowanie kierującego pojazdem do bezpiecznego wykonywania manewrów na drodze oraz zdobycie zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożenia wartości pieniężnych, które jest wydawane przez starostę.

Szczegółowe informacje (portal kierowcasieszkoli.pl)

 

Dedykowany portal o szkoleniach i bezpieczeństwie na drodze

www.kierowcasieszkoli.pl

kss baner w

 

Program szkolenia osób w kierowaniu motorowerem lub motocyklem do 125 cm3

Szkolenie osób kierujących motorowerem lub motocyklem do 125 cm3

 

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności bezpiecznego kierowania motorowerem lub motocyklem o pojemności silnika do 125 cm3.

Szczegółowe informacje (portal kierowcasieszkoli.pl)

 

Dedykowany portal o szkoleniach i bezpieczeństwie na drodze

www.kierowcasieszkoli.pl

kss baner w

 

Kursy dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (DGSA)

 

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów na doradców do egzaminu przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Ukończenie kursu  umożliwia zdawanie egzaminu w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia kursu. Uprawnienia doradcy ważne są 5 lat.

 

Kurs obejmuje 44 godziny zajęć, w tym:

Część ogólna    -  24 godziny
Część specjalistyczna  (przewóz drogowy) - 16 godzin
Konsultacje  - 4 godziny

 

Wymagania w stosunku do uczestników:

- Wyższe wykształcenie
- Niekaralność  za przestępstwa umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu

 

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
- rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozów towarów niebezpiecznych
- rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

 

Terminy szkoleń - tel. 42/ 678 61 11
 Pobierz karte zgłoszenia na kurs (pdf)

 

Zapisy na egzaminy poprzez:

internetS
internetS
internetS

Nowa siedziba WORD w Łodzi

Nasze serwisy:

Bezpieczna Jazda:

Partnerzy

Ośrodek

iso 9001

Logo UM