word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

Biuro Obsługi Klienta pracuje w godzinach:

poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00
wybrane soboty 8:00 - 14:00

Telefon: 42 636 61 13 lub 42 637 31 84 wew. 140

BOK zajmuje się zapisywaniem i wyznaczaniem terminów egzaminów teoretycznych i praktycznych.

Opłaty za organizowane przez WORD w Łodzi egzaminy przyjmowane są na konto:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi
Bank Pekao S.A. Łódź 09 1240 5585 1111 0010 3534 2343

biuro1biuro2

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi informuje, że zgodnie z rozp. MTBIGM z dnia 24.07.2014 egzamin państwowy można odwołać nie póżniej niż na 2 dni przed planowanym terminem w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, a opłata uiszczona na w/w egzamin zostanie zaliczona na poczet egzaminu lub może zostać zwrócona na wniosek osoby egzaminowanej. Pobierz treść rozporządzenia.

Zapisy na egzaminy poprzez:

internetS
internetS
internetS

Nasze serwisy:

Bezpieczna Jazda:

Partnerzy

Ośrodek

ISO 9001-2000 PL

Logo UM