word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

WORD w Łodzi OT Piotrków Trybunalski

Aktualności-piotrków

CHORY? ODWOŁAJ EGZAMIN!

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi Oddział Terenowy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że od dnia 10.03.2020 r. do odwołania wprowadza - najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem egzaminu - możliwość zmiany terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów dla osób przeziębionych i chorych.

Zaproszenie przedstawicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi Oddział Terenowy Piotrkowie Trybunalskim zaprasza przedstawicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców, instruktorów na spotkanie z dyrekcją i egzaminatorami w dniu 13.03.2020 r. (piątek) o godz. 14:00. Spotkanie odbędzie się w sali wykładowej nr 17, przy ul. Glinianej 17 w Piotrkowie Trybunalskim.

Informacja o możliwości odwołania egzaminu

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w  Łodzi informuje, iż  zgodnie  z § 11 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019r. poz.1206), odwołanie wyznaczonego terminu egzaminu państwowego jest możliwe w formie pisemnej, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym.

Czytaj więcej: Informacja o możliwości odwołania egzaminu

Zapisy na egzaminy poprzez:

internetS
internetS
internetS

Nasze serwisy: