word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

Zapisów można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

a także w soboty:

11, 25 styczeń 2020,

08, 22 luty 2020,

07,21 marzec 2020,

04,18 kwiecień 2020,

9, 23 maj 20120,

06, 20 czerwiec 2020,

04, 18 lipiec 2020,

01, 22 sierpień 2020,

05, 19 wrzesień 2020,

03, 17 październik 2020,

07, 21 listopad 2020,

05, 12 grudzień 2020,

W miesiącu czerwcu 2020 roku dodatkowym dniem wolnym od pracy będzie dzień 12.06.2020 roku. Dzień ten będzie odpracowany w sobotę 06.06.2020 roku.

W miesiącu grudniu 2020 roku dodatkowym dniem wolnym od pracy będzie dzień 24.12.2020 roku. Dzień ten będzie odpracowany w sobotę 05.12.2020 roku.

 

W celu wyznaczenia terminu egzaminu należy zgłosić się do naszego ośrodka z ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta stałego pobytu).

 

Istnieje możliwość ustalenia terminu egzaminu za pomocą strony internetowej info-car.pl (przed zapisaniem się prosimy pamiętać o uwolnieniu profilu z innego WORD-u) lub telefonicznie pod numerem 43 822 62 68 wew. 43 lub 44 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 13:00 i 14:00 do 15:00  po wcześniejszym przesłaniu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. dowodu wpłaty w postaci skanu w formacie JPG lub wydruku z systemu bankowego w formacie PDF. Informacji o potwierdzeniu wpłynięcia wpłaty udzielona będzie tylko pod numerem telefonu 43 822 62 68 wew. 43 lub 44

Dane do wpłaty na konto:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi
BGK Oddział Łódź 56 1130 1163 0014 7158 3320 0002

Ważne !!!!!!

W przypadku wpłaty na konto bankowe w polu tytuł przelewu prosimy wpisać następujące dane: nazwisko i imię osoby, której dotyczy wpłata; następnie tekst "wpłata za egzamin" a na końcu podać numer PESEL osoby, której dotyczy wpłata

przykład: Kowalski Jan wpłata za egzamin 01234567890

 

 

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi informuje, iż zgodnie z § 11 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019r. poz.1206), odwołanie wyznaczonego terminu egzaminu państwowego jest możliwe w formie pisemnej, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym.

Jednocześnie na podstawie § 11 ust. 6 cyt. rozporządzenia, w przypadkach losowych Dyrektor Ośrodka może podjąć decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa powyżej, z tym że wniosek o odwołanie egzaminu winien wpłynąć do Ośrodka nie później niż na dzień roboczy przed wyznaczonym terminem (złożenie wniosku winno nastąpić w godzinach pracy Ośrodka w godz. 7:00-15:00). Powyższe ograniczenie jest spowodowane względami organizacyjnymi przy planowaniu procesu egzaminowania.

Wniosek o zmianie terminu egzaminu - przypadki losowe

Wniosek o zmianie terminu egzaminu

Wnioski można przekazać osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub wysyłając je na fax lub e-maila. Opłata za ten egzamin jest przeksięgowana na kolejny termin, lub w przypadku rezygnacji z egzaminu w naszym ośrodku podlega zwrotowi. W celu odebrania należności należy złożyć podanie o zwrot niewykorzystanej kwoty.

zwrot niewykorzystanej opłaty za egzamin na prawo jazdy 

Zapisy na egzaminy poprzez:

internetS
internetS
internetS

Nasze serwisy: