word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

Analizy ruchu wózków transportowych w magazynach – opinie, projekty

 

Prawidłowa organizacja transportu wewnątrzzakładowego gwarantuje bezpieczeństwo  pracowników i zapewnia sprawne działanie przedsiębiorstwa.
Możemy Państwu pomóc ten stan osiągnąć
1. Dokonamy analizy organizacji ruchu pod kątem:

  • sprawności przepływu towarów i osób,
  • wyznaczenia miejsc i zachowań pracowników stwarzające potencjalne zagrożenie,
  • zgodności z przepisami ruchu drogowego i przepisami BHP,
  • prawidłowości oznakowania ciągów komunikacyjnych,
  • przydatności zastosowanych urządzeń (systemów) bezpieczeństwa.

2. Opracujemy projekt zawierający:

  • propozycje zmian oznakowania poziomego i pionowego ciągów komunikacyjnych oraz zastosowania środków technicznych zwiększających bezpieczeństwo,
  • określenie zakresu stosowania zasad ruchu drogowego.

3. Przeszkolimy  pracowników obsługujących urządzenia transportu bliskiego.
4. Opracujemy broszurę zawierającą najistotniejsze informacje dla pracowników.    

Kontakt:
1) bezpośrednio w Wojewódzkim Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi ul. Smutna 28, pokój
     312.
2) lub telefonicznie 42 678 61 11, kom.: 695 141 900.

Cena usługi:
uzależniona od pracochłonności opracowania.

Zapisy na egzaminy poprzez:

internetS
internetS
internetS

Nasze serwisy:

Bezpieczna Jazda:

Partnerzy

Ośrodek

ISO 9001-2000 PL

Logo UM