word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • Ciężarowe

WORD w Łodzi informuje, że od 17.09.2023 prowadzone są szkolenia umożliwiające zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

W szkoleniu może uczestniczyć kierowca, który:

 • posiada prawo jazdy dłużej niż jeden rok,
 • ma naliczone nie więcej niż 24 punkty karne,
 • nie uczestniczył w takim szkoleniu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,

Koszt takiego szkolenia to 1 000zł. Zaświadczenie wydane po ukończeniu szkolenia jest dokumentem będącym podstawą do redukcji 6 punktów karnych z ewidencji kierowcy, począwszy od najstarszych.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia, terminy i zapisy online dostępne są na stronie https://kierowcasieszkoli.pl/szkolenie-redukujace-punkty-karne

Uwaga: Naliczone punkty za naruszenia przepisów ruchu drogowego usuwane są z ewidencji po upływie 1 roku od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia wydanego w sprawie o naruszeniu. Jeżeli w sprawie za naruszenie nałożono grzywnę punkty przypisane temu naruszeniu usuwa się po upływie jednego roku od daty uiszczenia grzywny.