word.lodz.pl

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • Ciężarowe

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

Latest

XLIV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 2023

Polski Związek Motorowy, przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, w roku szkolnym 2022/2023, wzorem lat ubiegłych, organizuje

XLIV Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
dla szkół podstawowych.

Przed zgłoszeniem uczestnictwa, bardzo prosimy opiekunów zespołów o wnikliwe zapoznanie się z regulaminem turnieju obowiązującym w roku szkolnym 2022/2023, który został opublikowany na stronach internetowych Polskiego Związku Motorowego:

https://pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego-turnieje/turnieje

https://pzm.pl/pliki/zg/samochody/regulamin_ogolnopolskiego_turnieju_bezpieczenstwa_w_ruchu_drogowym.pdf

W trosce o poprawę warunków bezpiecznego uczestnictwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym oraz zmniejszanie liczby ofiar wypadków drogowych z ich udziałem, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Główny Policji oraz Prezes Polskiego Związku Motorowego podpisali porozumienie o organizacji Ogólnopolskiego Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych przez wszystkie województwa w kraju. W związku z powyższym Wojewódzki Komitet Organizacyjny w Łodzi zwraca się do Szanownych Państwa Dyrektorów i Nauczycieli o szeroką promocję turnieju, zapewnienie jak najliczniejszego udziału uczniów oraz przygotowanie uczestników do udziału w tej imprezie.

Czytaj więcej: XLIV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 2023

XXV OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY TURNIEJ MOTORYZACYJNY 2023

   Polski Związek Motorowy przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, w roku szkolnym 2022/2023, wzorem lat ubiegłych, organizuje

XXV Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

dla szkół ponadpodstawowych.

Przed zgłoszeniem uczestnictwa, bardzo prosimy opiekunów zespołów o wnikliwe zapoznanie się z regulaminem turnieju obowiązującym w roku szkolnym 2022/2023, który został opublikowany na stronach internetowych Polskiego Związku Motorowego:

https://pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego-turnieje/turnieje

https://pzm.pl/pliki/zg/samochody/regulamin_ogolnopolskiego_mlodziezowego_turnieju_motoryzacyjnego_.pdf

W trosce o poprawę warunków bezpiecznego uczestnictwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym oraz zmniejszanie liczby ofiar wypadków drogowych z ich udziałem, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Główny Policji oraz Prezes Polskiego Związku Motorowego podpisali porozumienie o organizacji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych przez wszystkie województwa w kraju. W związku z powyższym Wojewódzki Komitet Organizacyjny w Łodzi zwraca się do Szanownych Państwa Dyrektorów i Nauczycieli o szeroką promocję turnieju, zapewnienie jak najliczniejszego udziału uczniów oraz przygotowanie uczestników do udziału w tej imprezie.

Czytaj więcej: XXV OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY TURNIEJ MOTORYZACYJNY 2023

Zmiana opłat za wynajem placu od 01.02.2023

§ 1

W zarządzeniu nr 14/19 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu najmu placów manewrowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, §7 Regulaminu Najmu Placów Manewrowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi, stanowiący Załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie:

§7

 1. Wysokość wynagrodzenia Wynajmującego, o którym mowa w §4 ust. 1 Regulaminu za 1 godzinę wynajęcia placu manewrowego wynosi:

  1. na kategorie AM, A1, A2, A - 65 zł.

  2. na kategorie B – 60 zł

  3. na kategorie B+E -85 zł

  4. na kategorie C – 100 zł

  5. na kategorie C+E –100 zł

  6. na kategorie D – 100 zł

  7. na kategorie T – 85 zł.”

 2. Podana powyżej kwota stanowi kwotę brutto.

 3. Najkrótsza jednostka to ½ godziny dla kategorii B i 1godzina dla pozostałych kategorii.

 4. Jednocześnie na placu, pod nadzorem instruktora, nie może znajdować się więcej niż jeden pojazd (zespół pojazdów) OSK.

 5. Instruktor nie może szkolić jednocześnie więcej niż 1 osoby.

 6. Dopuszcza się obecność, wewnątrz pojazdu OSK lub w jego pobliżu maksymalnie dwóch klientów Najemcy, oczekujących na zajęcia w ramach tej samej jednostki czasu najęcia placu. Osoby takie nie mogą zbliżać się do innych stanowisk na placu manewrowym niż zajmowane przez Najemcę.”

§ 2

Zarządzenie obowiązuje z dniem 1 lutego 2023r.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi

Akcja Mikołajkowa

Jak co roku mieliśmy zaszczyt współuczestniczyć w akcji Mikołajkowej organizowanej przez Stowarzyszenie "Radość Życia". Dzieci w Spzoz Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 Im. Marii Konopnickiej odwiedził Święty Mikołaj 🎅 z workiem pełnym prezentów 🎁 ufundowanych przez sponsorów, w tym również WORD w Łodzi. Uśmiech na twarzy najmłodszych pacjentów jest bezcenny! Czekamy na kolejne edycje tej szlachetnej akcji, zapraszamy wszystkich do wzięcia w niej udziału, a przede wszystkim życzymy dzieciom szybkiego powrotu do zdrowia!

Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów - 2.12.2022

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

ZAPRASZA

na kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów

w zakresie kategorii B prawa jazdy.

Chcesz zacząć pracować jako egzaminator przyszłych kierowców i kierowców? Bliskie Ci są idee bezpieczeństwa drogowego, a do tego pragniesz mieć stabilną pensję i zatrudnienie?

Przyjdź na kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów, który przygotuje Cię do wykonywania tego zawodu.

Czytaj więcej: Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów - 2.12.2022

31 października

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi informuje, że w dniu 31.10.2022r. nie będzie przeprowadzał egzaminów i przyjmował interesantów.

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi w porozumieniu z Łódzkim Kuratorem Oświaty zaprasza nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne związane z możliwością uzyskania karty rowerowej, na bezpłatne szkolenie nadające uprawnienia do sprawdzania niezbędnych umiejętności osób ubiegających się o ten dokument. Zgodnie zart. 65 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 ze zm.) sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje:

 1. nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego;

 2. policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;

 3. egzaminator;

 4. instruktor.

Czytaj więcej: BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

Zapisy na egzaminy poprzez:

internetS
internetS
internetS

Poradnik egzaminacyjny:

 

Nasze serwisy:

Partnerzy

 • Rowerowa Łódź

Ośrodek

iso 9001

herb