word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego


BRD3

 Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego funkcjonują od 1998 roku. Do ich zadań statutowych należy egzaminowanie osób ubiegających się o prawo do kierowania pojazdami, a także działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Co robimy aby na drogach było bezpieczniej?

 

Celem działania WORD w Łodzi jest zmniejszenie liczby zabitych i rannych w wypadkach drogowych. Chcemy to osiągnąć poprzez kształtowanie prawidłowych zachowań wszystkich uczestników ruchu drogowego, ponieważ, jak wiadomo, o bezpieczeństwie na drogach decyduje przede wszystkim sposób zachowania się kierowców, pieszych i rowerzystów.
 

 BRD1SBRD3S

Bardzo ważna rola przypada mediom. Chodzi tu zwłaszcza o wzbudzenie powszechnego potępienia dla niewłaściwych zachowań uczestników ruchu drogowego. Działania na rzecz poprawy BRD w skali regionu będą tym bardziej skuteczne, im więcej instytucji aktywnie włączy się w ich realizację.

 

WORD w Łodzi zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych poprawą stanu bezpieczeństwa na drogach !


Działania, których celem jest zmniejszenie liczby poszkodowanych w wypadkach drogowych, realizujemy przez:

 

  • - inicjowanie przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach regionu łódzkiego
     
  • - edukację komunikacyjną oraz popularyzację zasad BRD wśród społeczeństwa, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży
     
  • - prowadzenie kursów i szkoleń dla uczestników ruchu drogowego.
     


Przedsięwzięcia nasze realizowane są w oparciu o Wojewódzki Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT ŁÓDZKI