word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi
   ul. Nowy Józefów 52, 94-406 Łódź

 
 

Telefony do ośrodka:


Sekretariat tel: 42 637 31 96,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
fax:42 678 10 37

Centrala tel: 42 637 31 84, 42 678 11 07

Biuro Obsługi Klienta: 42 636 61 13 lub wew. 1052, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział Szkoleń i BRD  42 678 61 11 lub wew. 2130, 2140, 2120

Oddział Finansowy: wew. 2160, 2161, 2162

Samodzielne stanowisko ds. kadrowych: wew. 2100

Inspektor Ochrony Danych - Robert Sadowski: wew. 2111
  

Adresy poczty elektronicznej:

 

Pytania oraz uwagi dotyczące pracy WORD:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pytania oraz uwagi odnośnie kursów i szkoleń:
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Pytania oraz uwagi odnośnie ochrony danych osobowych:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP:

 

Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych:
 
 1. Z usług elektronicznych można korzystać wypełniając formularze elektroniczne dostępne na ePUAP (www.epuap.gov.pl).
   
 2. W celu złożenia wniosku do Ośrodka konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Rejestracji w serwisie ePUAP można dokonać na stronie: http://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta
   
 3. Po zalogowaniu się, należy wybrać przycisk „załatw sprawę”
 4. Następuje automatyczne przekierowanie do katalogu spraw, z którego wybieramy zakładkę „Sprawy ogólne” - pismo do urzędu

 5. Spośród dostępnych wariantów należy wybrać właściwy do załatwienia danej sprawy (np. pismo ogólne do podmiotu publicznego)

 6. Ponownie należy wybrać przycisk „załatw sprawę”

 7. W polu „wybierz urząd lub instytucje/adresat” należy wpisać Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

 8. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu.
   
 9. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP).

 

Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych
 
1.Dokumenty elektroniczne powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
- nie dotyczy m. in. udzielania informacji na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
2.Akceptowalne formaty załączników:

.doc.docx, .rtf dla MS Word,

.xls, .xlsx dla MS Excel,

.txt dokument tekstowy,

.gif, .tif, .jpg – pliki graficzne,

.pdf wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi,

.zip pliki skompresowane w formacie ZIP,

.rar pliki skompresowane w formacie RAR,

.ppt dla MS PowerPoint,

.odt edytor tekstu OpenOffice Writer,

.ods arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc,

.odp program do tworzenia prezentacji OpenOffice Impress (odpowiednik programu PowerPoint). 

3.Dokumenty elektroniczne muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument - nie dotyczy udzielania informacji na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
4.Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 
W przypadku doręczenia przesyłki niespełniającej łącznie wszystkich wymogów, nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi i nie zostaną podjęte czynności związane z załatwieniem sprawy.
 
 
Wymagania dodatkowe dla doręczanych dokumentów elektronicznych:
 
 • Maksymalny rozmiar formularza (dokumentu elektronicznego) wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej - 5MB, w tym łączny rozmiar załączników do formularza nie może przekroczyć 3,5 MB.

 


 Informacje o WORD w Łodzi:

 

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego funkcjonują od 1998 roku. Do ich zadań statutowych należy egzaminowanie osób ubiegających się o prawo do kierowania pojazdami, a także działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem działania WORD w Łodzi jest zmniejszenie liczby zabitych i rannych w wypadkach drogowych. Chcemy to osiągnąć poprzez kształtowanie prawidłowych zachowań wszystkich uczestników ruchu drogowego, ponieważ, jak wiadomo, o bezpieczeństwie na drogach decyduje przede wszystkim sposób zachowania się kierowców, pieszych i rowerzystów.

Budynek Word Plac egzaminacyjny Word Łódź Plac manewrowy z lotu ptaka Ciężarówka

Dyrekcja WORD w Łodzi:

Dyrektor:

mgr Piotr Romek

Zapisy na egzaminy poprzez:

internetS
internetS
internetS

 

Nasze serwisy:

Partnerzy

 • Rowerowa Łódź

Ośrodek

iso 9001

herb