word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

1.       WCHODZĄCY na teren Ośrodka zapoznają się z niniejszymi zasadami, tym samym wyrażają na nie zgodę i zobowiązują się do ich przestrzegania;

2.       Zakazuje się wstępu na teren Ośrodka osobom:

  • które wykazują takie objawy jak kaszel, katar, podwyższona temperatura (powyżej 37,5ºC) lub stale przebywają z taką osobą lub osobami,
  • przebywających na kwarantannie w związku z SARS-CoV-2,
  • u których potwierdzono SARS-CoV-2;

3.       WCHODZĄCY NA TEREN OŚRODKA zobowiązani są do

  • poddania się dezynfekcji dłoni płynem dezynfekującym
  • bezwzględnego zakrywania ust i nosa;
  • zachowania odpowiedniej odległości od innych osób;
  • stosowania się do oznakowania umieszczonego wewnątrz budynku i na placu manewrowym oraz poleceń wydawanych przez pracowników WORD w Łodzi;

4.       PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU/SZKOLENIA/BADANIA PSYCHOLOGICZNEGO zobowiązany jest:

  • poddać się pomiarowi temperatury ciała termometrem bezdotykowym, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora;
  • zdezynfekować ręce przed przystąpieniem do egzaminu, w obecności pracownika Ośrodka;
  • zakryć usta oraz nos;
  • założyć rękawiczki;
  • w przypadku egzaminu praktycznego kategorii A, A1, A2, AM prawa jazdy lub szkolenia w tym zakresie - posiadać swój atestowany kask oraz system bezprzewodowej łączności zapewniającej kontakt między egzaminatorem a osobą egzaminowaną;
  • w przypadku egzaminu praktycznego kategorii B+E, C+E, D+E prawa jazdy lub szkolenia w tym zakresie - używać własnych rękawic ochronnych;

5.     INTERESANCI OŚRODKA zobowiązani są zdezynfekować ręce w obecności pracownika Ośrodka.

 Zarządzenie - do pobrania (pdf)

Zapisy na egzaminy poprzez:

internetS
internetS
internetS

Nasze serwisy: