word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

Zapisów można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

a także w soboty 2023:

Styczeń      14 i 28

Luty            11 i 25

Marzec       11 i 25

Kwiecień     15 i 22

Maj             6 i 20

Czerwiec     3 i 17

Lipiec          8 i 22

Sierpień       5 i 26

Wrzesień     9 i 23

Październik  7 i 21

Listopad       4 i 18

Grudzień      2 i 16

 

W miesiącu maju 2023r. dodatkowym dniem wolnym będzie 02.05.2023r. Dzień ten będzie odpracowany w sobotę 06.05.2023r.

W miesiącu czerwcu 2023r. dodatkowym dniem wolnym będzie 09.06.2022r. Dzień ten będzie odpracowany w sobotę 03.06.2023r.

W miesiącu sierpniu 2023r. dodatkowym dniem wolnym będzie 14.08.2023r. Dzień ten będzie odpracowany w sobotę 26.08.2023r.

W miesiącu listopadzie 2023r. dodatkowym dniem wolnym będzie 10.11.2023r. w zamian za 11.11.2023r.

 oraz w soboty 2024:

Styczeń      13 i 27

Luty            10 i 24

Marzec       09 i 16

Kwiecień     06 i 20

Maj             11 i 18

Czerwiec     08 i 22

Lipiec          06 i20

Sierpień       10 i 31

Wrzesień     14 i 28

Październik  12 i 26

Listopad       16 i 23

Grudzień       07 i 14

W miesiącu styczniu 2024r. dodatkowym dniem wolnym za 06.01.2024r. będzie 02.01.2024r.

W miesiącu maju 2024r. dodatkowymi dniami wolnymi będą 02 i 31.05.2024r. Dni te będą odpracowane w soboty 11 i 18.05.2024r.

W miesiącu sierpniu 2024r. dodatkowym dniem wolnym będzie 16.08.2024r. Dzień ten będzie odpracowany w sobotę 10.08.2024r.

W miesiącu grudniu 2024r. dodatkowymi dniami wolnymi będą 24 i 27.12.2024r. Dni te będą odpracowane w soboty 07 i 14.05.2024r.

 

Opłaty za egzamin można wpłacać w dowolnym banku lub urzędzie pocztowym na nr konta: 56 1130 1163 0014 7158 3320 0002. W przypadku opłacenia egzaminu przelewem, dowodem wpłaty jest potwierdzenie przelewu przez dany bank. Wpłat dokonywać można także na terenie ośrodka przy ulicy 3-go Maja 7 tylko w BOK za pomocą kart do płatności elektronicznych.
 
 

Obowiązuje od 13 czerwca 2023 r.

Kategoria Egzamin pełny Egzamin teoretyczny Egzamin praktyczny
A, A1, A2 240,- 50,- 190,-
B 230,- 50,- 180,-
C, D 275,- 50,- 225,-
AM, T 220,- 50,- 170,-
B+E ------ ------ 225,-
B96 ------ ------ 225,-
C+E, C1+E, D+E, D1+E ------ ------ 247,-
B1, C1, D1 235,- 50,- 185,-
POZWOLENIE na Tramwaj
212,- 50,- 162,- 

Podstawa prawna: Uchwała Nr LVII/643/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 23 maja 2023 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2023, poz. 4616

Opłata za przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla kandydatów na kierowców i kierowców wykonujących przewóz drogowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy wynosi 50 złotych.

 

 

 

W celu wyznaczenia terminu egzaminu należy zgłosić się do naszego ośrodka z ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta stałego pobytu).

 

Istnieje możliwość ustalenia terminu egzaminu za pomocą strony internetowej info-car.pl (przed zapisaniem się prosimy pamiętać o uwolnieniu profilu z innego WORD-u) lub telefonicznie pod numerem 43 822 62 68 wew. 43 lub 44 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 13:00 i 14:00 do 15:00  po wcześniejszym przesłaniu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. dowodu wpłaty w postaci skanu w formacie JPG lub wydruku z systemu bankowego w formacie PDF. Informacji o potwierdzeniu wpłynięcia wpłaty udzielona będzie tylko pod numerem telefonu 43 822 62 68 wew. 43 lub 44

Dane do wpłaty na konto:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi
BGK Oddział Łódź 56 1130 1163 0014 7158 3320 0002

Ważne !!!!!!

W przypadku wpłaty na konto bankowe w polu tytuł przelewu prosimy wpisać następujące dane: nazwisko i imię osoby, której dotyczy wpłata; następnie tekst "wpłata za egzamin" a na końcu podać numer PESEL osoby, której dotyczy wpłata

przykład: Kowalski Jan wpłata za egzamin 01234567890

 

Uwaga !!

Zgodnie z § 11 ust 1 pkt3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach przysługuje państwu prawo do wyznaczenia pierwszego egzaminu w terminie nieprzekraczającym 30 dni.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019r. poz.1206) osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden
z dokumentów potwierdzających jej tożsamość czyli:
1) dowód osobisty (w tym dla obywateli Polski - mObywatel);
2) kartę pobytu;
3) paszport;
4) tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
5) polski dokument tożsamości cudzoziemca;
6) zgoda na pobyt tolerowany.

Informacja Ta umieszczona jest również na Zaświadczeniu, które otrzymuja Państwo podczas zapisu na egzamin.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi informuje, iż zgodnie z § 11 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019r. poz.1206), odwołanie wyznaczonego terminu egzaminu państwowego jest możliwe w formie pisemnej, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym.

Jednocześnie na podstawie § 11 ust. 6 cyt. rozporządzenia, w przypadkach losowych Dyrektor Ośrodka może podjąć decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa powyżej, z tym że wniosek o odwołanie egzaminu winien wpłynąć do Ośrodka nie później niż na dzień roboczy przed wyznaczonym terminem (złożenie wniosku winno nastąpić w godzinach pracy Ośrodka w godz. 7:00-15:00). Powyższe ograniczenie jest spowodowane względami organizacyjnymi przy planowaniu procesu egzaminowania.

Wniosek o zmianie terminu egzaminu - przypadki losowe

Wniosek o zmianie terminu egzaminu

Wnioski można przekazać osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub wysyłając je na fax lub e-maila. Opłata za ten egzamin jest przeksięgowana na kolejny termin, lub w przypadku rezygnacji z egzaminu w naszym ośrodku podlega zwrotowi.

► Zwrot nadpłaconych kwot opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosek o zwrot niewykorzystanej opłaty za egzamin na prawo jazdy należy dostarczyć jednym ze sposobów:
- wysłać za pomocą platformy ePUAP wraz z podpisem elektronicznym (profil zaufany, podpis kwalifikowany, e-dowód),
- wysłać za pomocą poczty e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z podpisem elektronicznym,
- wysłać tradycyjną pocztą - podpisany oryginał wniosku,
- osobiście - podpisany oryginał wniosku.

wniosek o zwrot niewykorzystanej opłaty za egzamin na prawo jazdy 

Zapisy na egzaminy poprzez:

internetS
internetS
internetS

Nasze serwisy: