word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

internetB

Usługa obsługiwana jest przez PWPW S.A. za pośrednictwem strony www.info-car.pl. Wystarczy założyć na niej dedykowane konto oraz wybrać pasujący ośrodek. Z listy dostępnych terminów zarezerwować egzamin i zapłacić kartą płatniczą lub przelewem internetowym realizowanym przez eCard. Następnie należy oczekiwać na potwierdzenie wybranego egzaminu lub informacje z jakiego powodu rezygnacja została odrzucona.

 

telefonB

Aby zapisać się na egzamin należy wnieść opłatę na konto WORD w Łodzi 56 1130 1163 0014 7158 3320 0002 minimum 2 dni przed wykonaniem telefonu na poniższy numer:

 

44 646-72-04
w godzinach 8.00 - 15.00 (pn-pt) 


Na wpłacie należy umieścić: imię, nazwisko i nr PESEL osoby zdającej egzamin.

 

osobiscieB

Aby zapisać się osobiście należy zgłosić się do BOK Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 17 z dokumentem tożsamości i nr PKK. Na miejscu można dokonać opłaty za egzamin gotówką lub kartą płatniczą (za wpłatę pobierana jest prowizja) lub przynieść potwierdzenie wykonanego przelewu dokonanego w dowolnym banku lub urzędzie pocztowym na konto:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi
BGK Oddział Łódź 56 1130 1163 0014 7158 3320 0002

Biuro Obsługi Klienta pracuje w godzinach:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

        wybrane soboty 8:00 - 14:00

 

Telefon: 44 646-72-04

 

Odwołanie egzaminu

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi OT w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że zgodnie z rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 28.06.2019 egzamin państwowy można odwołać nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem w formie pisemnej. Dopuszcza się przesłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.wniosek). Na żądanie Ośrodka Egzaminowania wymagane jest okazanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia lub wydruku potwierdzenia dostarczenia korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną.

W przypadkach losowych Dyrektor Ośrodka Egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa powyżej, z tym że wniosek o odwołanie egzaminu winien wpłynąć do Ośrodka nie później niż na dzień roboczy przed wyznaczonym terminem (złożenie wniosku winno nastąpić w godzinach pracy Ośrodka w godz. 8:00-15:00).(Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.wniosek - przypadki losowe)

Opłata uiszczona na w/w egzamin zostanie zaliczona na poczet egzaminu lub może zostać zwrócona na wniosek osoby egzaminowanej (wniosek - zwrot).

 


 Cennik opłat za egzaminy na prawo jazdy

 

Obowiązuje od 13 czerwca 2023 r.

Kategoria Teoria [zł] Praktyka [zł] Teoria + Praktyka [zł]
AM, T 50 170 220
B 50 180 230
A1, A2, A 50 190 240
B1, C1, D1 50 185 235
B kod 96 --- 225 ---
C, D 50 225 275
B+E --- 225 ---
C1+E, C+E, D1+E, D+E --- 247 --- 

Podstawa prawna: Uchwała Nr LVII/643/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 23 maja 2023 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2023, poz. 4616

Opłata za przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla kandydatów na kierowców i kierowców wykonujących przewóz drogowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy wynosi 50 złotych.

  Zwrot nadpłaconych kwot opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosek o zwrot niewykorzystanej opłaty za egzamin na prawo jazdy należy dostarczyć jednym ze sposobów:
- wysłać za pomocą platformy ePUAP wraz z podpisem elektronicznym (profil zaufany, podpis kwalifikowany, e-dowód),
- wysłać za pomocą poczty e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z podpisem elektronicznym,
- wysłać tradycyjną pocztą - podpisany oryginał wniosku,
- osobiście - podpisany oryginał wniosku.

Pobierz wzór wniosku o zwrot opłaty egzaminacyjnej na prawo jazdy.

Zapisy na egzaminy poprzez:

internetS
internetS
internetS

Nasze serwisy: